Památné stromy

Lípa v Bosni

Lípa srdčitá (Tilia cordata), za kravínem v Bosni
Stáří: 300 let
Obvod: 8,0 m
Výška: 28 m

Duby v oboře

5 dubů letních (Quercus robur) v Žehrovské oboře
Stáří: 200 let
Obvod: 2,5 - 3,0 m
Výška: 28 - 30 m

Stromy na Mužském

3 lípy srdčité (Tilia cordata) a 31 jírovců maďalů (Aesculus hippocastanum) na návsi na Mužském
Stáří: 100 let
Obvod: 1,6 - 3,05 m
Výška: 17 - 20 m

Dub v Dubech

Dub letní (Quercus robur) v Žehrovské oboře
Stáří: 200 let
Obvod: 542 cm
Výška: 22 m

Dub u Oběšence

Dub letní (Quercus robur) na pasece za rybníkem Oběšenec
Stáří: 200 let
Obvod: 562 cm
Výška: 29 m

Tis v Besedicích

Tis červený (Taxus baccata) v Dolních Zbirozích
Stáří: 300 let
Obvod: 230 cm
Výška: 7 m

Semtinská lípa

Torzo lípy srdčité (Tilia cordata) u Semtin
Stáří: 300 let
Obvod: 7,6 m
Výška: 38 m

Lípy na Malé Lhotě

2 lípy srdčité (Tilia cordata) na návsi na Malé Lhotě
Stáří: 200 let
Obvod: 3,05 a 3,6 m
Výška: 28 m

Stromy ve Vesci na návsi

11 lip srdčitých (Tilia cordata), 3 lípy velkolisté (Tilia platyphylla), jerlín japonský (Sophora japonica), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) a 2 topoly bílé (Populus alba) na návsi ve Vesci u Sobotky

Stromy v Nepřívěci na návsi

16 lip srdčitých (Tilia cordata) a 6 jírovců maďalů (Aesculus hippocastanum) na nepřívěcké návsi
Stáří: vysazeny v roce 1848
Obvod: 1,70 - 3,90 m
Výška: 15 - 25 m

Lípy v Libošovicích

4 Lípy srdčité (Tilia cordata) na Libošovické návsi u sochy sv. Prokopa
Stáří: vysazeny v roce 1848
Obvod: 2,03 - 2,90 m
Výška: 25 m

Dub v kempu

Dub letní (Qercus robur) v autokempu Sedmihorky
Stáří: 300 let
Obvod: 4,85 m
Výška: 25 m

Lípa v Mašově u školy

Lípa srdčitá (Tilia cordata) u školy v Mašově
Stáří: 120 let
Obvod: 2,78 m
Výška: 27 m

Alej Sedmihorky

Oboustranná alej podél silnice III/03521 vedoucí z hlavní silnice k lázním Sedmihorky s 57 lípami srdčitými (Tilia cordata), 
27 jírovci maďali (Aesculus hippocastanum) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior)
Stáří: 10 - 100 let
Obvod: 1,9 - 3,9 m
Výška: 19 - 27 m

Alej Turnov - Sedmihorky

Částečně oboustranná lipová alej podél silnice I/35 z Turnova do Sedmihorek se180 lípami srdčitými (Tilia cordata)
Stáří: 10 100 let
Obvod: 2,1 - 4,3 m
Výška: 20 - 28 m

Stromy na Vyskři u hřbitova

4 lip srdčitých (Tilia cordata) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) podél hřbitovní zdi na Vyskři
Stáří: 100 - 150 let
Obvod: 2,1 - 4,5 m
Výška: 15 - 19 m

Lípa v Loučkách

Lípa srdčitá (Tilia cordata) pod kostelem v Loučkách
Stáří: 150 let
Obvod: 261 cm

Jasan u matičky

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) na východním okraji Ktové s kapličkou zvanou "U matičky"
Stáří: 150 let
Obvod: 4,15 m
Výška: 15 m

Arboretum Bukovina

407 stromů v arboretu Bukovina u Hrubé skály

 

Lípy v Troskovicích

4 lípy srdčité (Tilia cordata) u sochy sv. Jana Nepomuckého
Stáří: 120 let
Obvod: 2,75 - 3,38 m
Výška:

 

 

Lípy v Libošovicích

 

4 lip srdčitých (Tilia cordata) u sochy sv. Prokopa v Libošovicích
Stáří: 100 - 150 let
Obvod: 2,1 - 3 m
Výška: 20 - 25 m

 

Dub v Zámostí

 

dub letní (Quercus robur)

Stáří: 150 let
Obvod: 261 cm
Výška:

 

Dub u Arboreta

 

Dub u Arboreta Bukovina
Obvod: 550 cm
Výška: 38

 

Pavlínin dub u Mlýnice

 

dub letní (Quercus robur)
Stáří: 150 let
Obvod: 295 cm
Výška: 23

 

Havlíčkův dub

 

dub letní (Quercus robur)

Stáří: 150 let
Obvod: 320 cm
Výška:17

 

Lípa u rybářů

 

lípa srdčitá (Tilia cordata)

Stáří: 120 let
Obvod: 313 cm
Výška: 22

 

Lípa u Horů na Branžeži

 

lípa srdčitá (Tilia cordata)

Stáří: 150 let
Obvod: 415 cm
Výška: 21

 

 

 

Správa CHKO Český ráj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt