Správa CHKO Český ráj >> Charakteristika oblasti

Charakteristika oblasti

Chráněná krajinná oblast Český ráj byla vyhlášena jako první CHKO v naší republice dne 1. března roku 1955 na území mezi Turnovem, Mnichovým Hradištěm a Sobotkou o celkové rozloze 92 km2. Teprve o rok později vešel v platnost zákon č.40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, který definoval pojem "chráněná krajinná oblast" a umožnil vyhlášení soustavy velkoplošných území v České republice. Dne 14.října roku 2002 došlo vládním nařízením č. 508, podle §25 odst. 3 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, k novému vyhlášení chráněné krajinné oblasti Český ráj, při kterém bylo původní území o rozloze 92 km2 rozšířeno na 181 km2. Současné území chráněné krajinné oblasti Český ráj je vymezeno přibližně mezi obcí Frýdštejn a městy Mnichovo Hradiště, Turnov, Sobotka, Jičín a Železný Brod.

Posláním chráněná krajinné oblasti Český ráj je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.

Oblast je tvořena především kvádrovými pískovci, které zde byly uloženy v druhohorách na okrajích tehdejšího moře. Současná podoba skalních útvarů je výsledkem dlouhotrvajícího působení sil z nitra Země a trvalé erozní činnosti. Skalní města a vrchy třetihorního vulkanického původu jsou základem jedinečnosti území. K zajímavým prvkům skalních měst patří jeskyně, pseudozávrty, skalní brány a okna. Symbolem kraje jsou tvarově unikátní Trosky se zříceninou hradu.

Trosky   NPP Suché skály

Rostlinná a živočišná říše je zastoupena převážně druhy skalních měst a mokřadů a to i přes velkou rozmanitost přírodních stanovišť. Druhovou pestrost organismů obohacují horské i teplomilné druhy.

Káně lesní  Vrápenec malý

Dlouhodobým cílem ochrany přírody a krajiny na území CHKO Český ráj je udržet a postupně zlepšovat přírodní prostředí a podle odstupňované ochrany přírody zachovat a vytvářet optimální ekologické funkce území tak, aby nedocházelo k poškozování přírodních a krajinných hodnot.

Okrotice červená  Okrotice dlouholistá  Střevíčník pantoflíček

Správa CHKO Český ráj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt