Geomorfologie

Podle regionálně-geomorfologického členění náleží území CHKO Český ráj do České tabule, celku Jičínské pahorkatiny, severovýchodní okraj území ke Krkonošsko - jesenické soustavě, celku Ještědsko-kozákovský hřbet.

Přehled geomorfologických jednotek

 • Provincie: Česká vysočina
 • Subprovincie: Česká tabule
 • Oblast: Severočeská tabule
 • Celek: Jičínská pahorkatina
 • Podcelek: Turnovská pahorkatina
 • Okrsek: Prachovská pahorkatina, Vyskeřská vrchovina, Turnovská stupňovina, Rovenská brázda, Libuňská brázda, Mnichovohradištská kotlina, Mladoboleslavská kotlina, Českodubská pahorkatina, Jičínská kotlina, Markvartická pahorkatina
 • Subprovincie: Krkonošsko - jesenická soustava
 • Oblast: Krkonošská podsoustava
 • Celek: Ještědsko - kozákovský hřbet
 • Podcelek: Kozákovský hřbet, Ještědský hřbet
 • Okrsek: Komárovský hřbet

Správa CHKO Český ráj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt