Krajina

Krajina Českého ráje svou malebností má výjimečné postavení ve srovnání s ostatními krajinami pískovcového fenoménu. Je to právě romantická krajina, kde bohatost tvarů, měřítka a výrazu jsou dány střídáním hlubokých roklí a zářezů údolí, lemovaných pískovcovými skalami rozličných tvarů, přilehlými náhorními plošinami dalekých výhledů na panorama do výšky čnících kopců, a v neposlední řadě i soustavami klidných hladin vodních ploch rybníků a potoků uprostřed květnatých mokřadních a mezofilních luk. Mezi nimi dominuje zřícenina hradu Trosky na čedičové vyvřelině, skutečná krajinná dominanta romantické představy biblického ráje.


 

To vše je ukryto v hustých porostech lesů a chráněno od okolní hospodářské krajiny. Právě tato uzavřenost a neprostupnost členité krajiny Českého ráje byla v dávné minulosti významnou devizou pro zdejší obyvatele a sloužila jako přirozený úkryt a pohanské posvátné území, jak dokládají četné zdejší archeologické lokality a nálezy, ale i desítky zlidovělých pověstí a legend vážících se k řadě skutečných i nadpřirozených bytostí tohoto kraje. Toto mystérium je podstatou genia loci krajiny Českého ráje.


Správa CHKO Český ráj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt