Správa CHKO Český ráj >> Dokumenty ke stažení >> Plán péče o CHKO Český ráj

Plán péče o CHKO Český ráj

   
Plán péče o CHKO Český ráj  
Textová příloha Rámcové směrnice péče o les v CHKO Český ráj
Mapové přílohy - 1.část

Mapové přílohy č. 1-8

1 - Přehledová mapa CHKO Český ráj

2 - Zonace

3 - Maloplošná zvláště chráněná území

4 - Natura 2000

5 - ÚSES

6 - Vlastnictví lesa

7 - Kategorie lesa

8 - Honitby

Mapové přílohy - 2. část

Mapové přílohy č. 9-12

9 - Administrativní členění

10 - Turistické trasy

11 - Turistika a cestovní ruch

12 - Neživá příroda

Mapové přílohy - 3. část

Mapové přílohy č. 13-15

13 - Krajinný ráz

14 - Ohrožení území erozí

15 - Vodní hospodářství

 

Správa CHKO Český ráj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt