Správa CHKO Český ráj >> O správě CHKO

O správě CHKO

ČesRáj     

       Správa CHKO Český ráj je od roku 2015 oddělením Regionálního pracoviště Liberecko.

       Vedoucí: Ing. Jiří Klápště

       Zástupce: Mgr. Jan Višinský


 

 

Adresa a kontakty:                                                                         Údaje k datové schránce:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR                                     Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Regionální pracoviště Liberecko                                                Regionální pracoviště Liberecko

Správa CHKO Český ráj                                                               U Jezu 10, 460 01 Liberec

Antonína Dvořáka 294                                                                    IČ: 62933591

511 01 Turnov

 

E-mail: liberecko@nature.cz, ceskyraj@nature.cz

ID datové schránky: zqmdynq

 

Organizační začlenění

Dnem 1. 1. 2015 byla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zřízena jako správní úřad podřízený Ministerstvu životního prostředí, který vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu stanoveném zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Správy chráněných krajinných oblastí, které byly  do 31. 12. 2014 samostatnými orgány ochrany přírody, vykonávají tuto činnost nadále v nezměněném rozsahu, nově však jako součást regionálních pracovišť AOPK ČR.

Seznamte s novou organizační strukturou Regionálního pracoviště Liberecko

 

Úřední dny: 

Pondělí a středa              8:00 - 17:00

Z důvodu možné nepřítomnosti pracovníků i v úředních hodinách (předem stanovená jednání, povinná školení, neodkladné výjezdy, nemoc...) vám doporučujeme sjednat si schůzku předem telefonicky s konkrétním odborníkem. Zároveň je po předchozí domluvě možné naše pracovníky zastihnout i mimo stanovené úřední hodiny.

 

 

Důležité Informace (Rozcestník):

  • Seznam kontaktů regionálního pracoviště Liberecko naleznete Zde.

  • Povinně zveřejňované informace naleznete v sekci Úřední deska.

  • Kalendář akcí, tiskové zprávy, aktuality, naučné stezky, informace pro veřejnost a pro návštěvníky naleznete v sekci

    Správa informuje.

  • Mapy, formuláře, žádosti a  ostatní dokumenty si můžete stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení.

  • Informace o stavebním řízení, zemědělských dotací a kácení stromů naleznete v sekci Správa informuje / Informace pro veřejnost.

  • Informace o zónách odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj, chráněných územích, památných stromech a chráněných druzích rostlin a živočichů naleznete v sekci Činnost správy / Ochrana přírody.

Správa CHKO Český ráj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt