Detašovaná pracoviště

Zarząd PK Český ráj >> Správa CHKO Český ráj

Zarząd PK Český ráj

Zarząd PK Český ráj
Antonína Dvořáka 294,511 01 Turnov
+420 481 321 900
+420 481 321 578
ceskyraj@nature.cz

Czeskim rajem nazwano w drugiej połowie IX wieku krainę, której walory przyrodnicze uzupełniają wspaniałe zabytki historyczne. Człowiek, już przez wiele tysięcy lat, przetwarza tutejszą krainę, jego działalność jest jednakże  w relatywnej równowadze z przyrodą.

Czeski raj  został jako pierwszy w Republice Czeskiej ogłoszony parkiem krajobrazowym; stało się to w 1955 roku. Jego posłannictwem jest ochrona wartości geomorfologicznych, zachowanie typowego oblicza krainy oraz utrzymanie istniejącej różnorodności  biologicznej. Obszar ten budują przede wszystkim piaskowce ciosowe, które osadziły się  tu w erze mezozoicznej na skraju ówczesnego morza. Obecny wygląd skał jest wynikiem długotrwałej działalności sił z wnętrza Ziemi oraz nieustannej erozji. Skalne miasta oraz wzniesienia, powstałe na skutek  trzeciorzędowej aktywności wulkanicznej, decydują o unikatowości obszaru. Do ciekawych elementów miast skalnych należą jaskinie, pseudo leje krasowe, bramy i okna skalne. Symbolem krainy jest unikatowe w swym kształcie, wzgórze Trosky z ruinami zamku. Flora i fauna jest reprezentowana przeważnie przez gatunki skalnych miast oraz mokradeł, jakkolwiek występuje  tu duża rozmaitość siedlisk przyrodniczych. Różnorodność gatunkową organizmów wzbogacają gatunki górskie oraz ciepłolubne. 

 

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1955
Rozloha: 181 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 2 národní přírodní památky, 11 přírodních rezervací, 11 přírodních památek
Jiné údaje: Dále jsou v působnosti Správy CHKO Český ráj národní přírodní památky Bozkovské dolomitové jeskyně a Strážník.
Zarząd PK Český ráj

Zarząd PK Český ráj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt