Správa CHKO Český ráj >> Publikační činnost

Publikační činnosti

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) se zabývá vedle odborné činnosti i prezentací zjištěných údajů a zejména publikováním metodik z oblasti péče o přírodu a krajinu.

AOPK ČR vydává časopis Příroda a Ochrana přírody.

Časopis Ochrana přírody je nově k dispozici také v digitalizované podobě na internetu. Plná verze aktuálního čísla se nachází na stránkách www.casopis.ochranaprirody.cz.

Pracovníci AOPK ČR uveřejňují odborné a vědecké práce v řadě časopisů a sborníků z nejrůznějších konferencí či pracovních seminářů. Jedním z těchto časopisů je časopis Krkonoše - Jizerské hory.

Více informací o publikační činnosti AOPK ČR lze získat zde.

 

Regionální pracoviště Liberecko vydává časopis ÚPOLÍN.

Správa CHKO Český ráj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt