Poraněná zvířata

V případě nálezu volněžijícího živočicha, který potřebuje lidskou pomoc (zraněná nebo nemocná zvířata, osiřelá mláďata, ...) je třeba kontaktovat příslušnou záchranou stanici pro handicapovaná zvířata. Oblast Českého ráje zasahuje do územní působnosti dvou stanic - v Libšťátě (severní část CHKO) a Pátku u Poděbrad (jižní část CHKO). Více informací o záchranných stanicicích najdete na https://www.zvirevnouzi.cz/. V krajním případě můžete kontaktovat i pracovníky Správy CHKO.

Stanice pro handicapované živočichy Pátek u Poděbrad
Pátek 56, 290 01 Poděbrady
tel.: 603 864 822
www.polabske-ekocentrum.cz

Stanice pro handicapované živočichy Libštát
Libštát 95, 512 03
tel.: 481 689 433, 732 228 801

Správa CHKO Český ráj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt