Správa CHKO Český ráj >> Správa informuje >> Naučné stezky >> Naučná stezka Klokočské skály

Naučná stezka Klokočské skály

Naučná stezka Klokočské skály
  • délka: 3,7 km
  • počet panelů: 8 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Střední

Naučná stezka Klokočské skály vznikla v půvabné krajině přírodní rezervace Klokočské skály v závěru roku 2014 a slavnostně byla otevřena na jaře roku 2015.

Doporučený výhozí bod: obec Klokočí, před hostincem Pod Průchody

Trasa naučné stezky je vedena po turisticky značených trasách a na zajímavých místech je doplněna informačními tabulemi. Naučná stezka je atypická, a to tím, že není primárně ani okružní a ani nevede z bodu A do bodu B.

Průběh trasy: Naučná stezka začíná v obci Klokočí. Na rozcestí Klokočské průchody se naučná stezka rozděluje do dvou větví, které nejsou vzájemně propojeny. První větev vede po žluté turisticky značené trase kolem jeskyně Postojná přes Zelený důl až k poslední informační tabuli této větve s názvem "Prameny". Druhá větev je vedena po červené turisticky značené trase kolem Lužické poruchy na lokalitu Pánvička až k poslední informační tabuli této větve s názvem "Geomorfologie" a k rozcestí Zdenčina Skála.

Předpokládaná časová náročnost: cca 2-3 hod průměrnou rychlostí chůze

Počet zastavení: 8

 Mapa ke stažení zde

PR Klokočské skály, Foto: Jan Mocek   Interaktivní prvek naučné stezky, Foto: Jan Mocek

Obtížnost

Trasa naučné stezky vede členitým terénem se schody a místy po okraji skal. Trasa je nesjízdná pro kočárky a vozíky.

Mapa stezky

Správa CHKO Český ráj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt