Příhrazské skály-8 zastaveni

   Milí návštěvníci, vítejte na zastavení č. 8 - Chráněné druhy rostlin

   Mapu můžete zvětšit kliknutím do mapy

  

Plavuň pučivá je zvláště chráněný druh rostliny, který v naší flóře patří do kategorie ohrožených druhů. Má plazivý stonek, který může dosahovat délky až 1 m. Listy jsou čárkovité, na stonku spirálovitě uspořádané. Z plazivých stonků vyrůstají menší stonky, na jejichž koncích rostou výtrusnicové klasy s výtrusy. Horský druh, který se na území Českého ráje vyskytuje vzácně v chladných a stinných roklích.

 

Sněženka podsněžník (někdy též uváděn název předjarní) je zvláště chráněný druh rostliny, který v naší flóře patří do kategorie ohrožených druhů. V Českém ráji není původním druhem. Můžete se setkat pouze se zplanělou formou ze zahrádek. Sněženka dorůstá do výšky kolem cca 20 cm. Jedná se o jarní cibulovinu, která roste a kvete velmi brzy na jaře. Z cibulky vyrůstá stonek s jednoduchými úzkými listy. Květ je složený ze 6 okvětních lístků, ze tří delších na krajích a ze tři menších vnitřních. Sněženka patří mezi mírně jedovaté rostliny.

 

     

Prstnatec májový je zvláště chráněný druh orchideje, který v naší flóře patří do kategorie ohrožených druhů. Prstnatec májový má kolem 15 cm dlouhé květenství tvořené z cca 40 a více jednotlivých nachově zbarvených květů. Na stonku jedné rostliny vyrůstá až 6 listů s charakteristickými fialovo-hnědými skvrnami. Kvete od května do června. Jedná se o druh vlhkých, podmáčených luk s vysokou hladinou podzemní vody. V současnosti se jedná o nejrozšířenější druh z našich orchidejí, ve srovnání s četností výskytu v minulosti všude výrazně ubývá.

Výskyt tohoto vzácného druhu je podporován vhodným obhospodařováním luk, na kterých roste. U těchto luk se doporučuje sečení kosou či křovinořezem v období po odkvětu, cca v měsíci červenec-srpen, v závislosti na průběhu počasí. Po seči musí být posečená hmota z dané louky odvezena, aby nedocházelo k nežádoucímu obohacování půdy živinami.

 

Kavyl Ivanův je zvláště chráněný druh stepní trávy, který v naší flóře patří do kategorie ohrožených druhů. Je to hustě trsnatá tráva až 70 cm vysoká. Květenstvím je lata. Kavyl kvete od května do června. Charakteristická je pro něj dlouhá pérnatá osina pluchy* (až 35 cm). Rod Kavyl se na území České republiky vyskytuje hlavně v oblasti termofytika, v místech, kde půdní a mikroklimatické podmínky umožňují existenci primárního bezlesí. Lokalita v Českém ráji je jednou z nejsevernějších lokalit výskytu druhu v rámci celé republiky.

*plucha je listen na bázi květu u klásků trav

 

Bledule jarní je zvláště chráněný druh, který v naší flóře patří do kategorie ohrožených druhů. Na území Českého ráje lze bleduli jarní spatřit například v PR Podtrosecká údolí. Roste ve vlhkých listnatých lesích i na vlhkých loukách. Kvete brzy na jaře (cca od února do března). Je to vytrvalá bylina, která dosahuje výšky cca 10-30 cm.

                                                                         

Sasanka lesní je zvláště chráněný druh, který patří mezi silně ohrožené druhy naší květeny. Dorůstá výšky až 45 cm. Má přímý stonek s přízemní růžicí listů a s bílými pětičetnými květy o velikosti cca 6cm v průměru. Kvete od května do června.Roste na slunných stráních či v lesních lemech, zejména na vápenci. Je charakteristickou rostlinou rostoucí v podrostu dubohabřin. Její výskyt byl zaznamenán na území CHKO Český ráj na lokalitě PP Podloučky a v údolí Javornice.

 

Okrotice dlouholistá je zvláště chráněný druh rostliny, který v naší flóře patří do kategorie ohrožených druhů. Roste ve světlých lesích a lesních lemech. Dorůstá výšky až 45 cm. Má přímý stonek s min. sedmi lodyžními listy a s bílým květenstvím tvořeným 5-12 polouzavřenými květy. Listy jsou min. 5krát delší než širší. Kvete od května do června. Vyskytuje se na území PR Příhrazské skály.

 

Měsíčnice vytrvalá je zvláště chráněný druh rostliny, který je řazen k vzácnějším druhům. Může dosahovat výšky až 140 cm. Má přímý stonek se vstřícným postavením listů a s květy světle fialové barvy uspořádanými v hroznu. Kvete od května do července. Je to charakteristická rostlina rostoucí v podrostu suťových lesů. Upřednostňuje kamenité půdy s mohutnou vrstvou humusu. Vyžaduje vysokou vzdušní vlhkost, proto často roste na dně úzkých roklí nebo podél lesních potoků. V CHKO Český ráj se vyskytuje například území PR Příhrazské skály.

 

 

Správa CHKO Český ráj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt